Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Pædagogisk tilgang

”Alle gør det bedste, de kan”, er vores udgangspunkt.

 

På Firkløverskolen har vi et tilbud, hvor vi fokuserer på at danne en god ramme om elevernes hele dagligdag i skolen. Der er fokus på at give både elevgruppen og den enkelte elev, hvad der særligt er brug for. Dette gælder både den personlige udvikling, dét at fungere i et socialt fællesskab og den faglige indlæring. Vi fokuserer på at skabe et læringsmiljø, hvor eleverne trives og tager vare på hinanden. Målet er, at alle elever får optimale muligheder for at lære/blive så fagligt dygtige, som de kan og få gode forudsætninger til livet. Vi skaber rammerne for, at vore elever kan indgå i de fællesskaber, de er en del af, og at de kan respektere hinandens styrker og svagheder. Alle elever skal forlade skolen med en høj grad af selvværd. 

 

Vi er optaget af i fællesskab hele tiden at udvikle vores tilbud, hvor der er særlig fokus på relationer, struktur og mentalisering.

 

Firkløverskolens specialafdeling arbejder ud fra det pædagogiske fundament, hvor nøgleordene relationer, mentalisering og struktur er i højsædet.

 

I vores pædagogiske tilgang samarbejder vi ud fra den positive og anerkendende tilgang til eleverne, idet vi tilpasser skoledagen til den enkelte elevs behov ud fra den grundtanke, at alle gør det bedste, de kan.

Vores arbejde underbygges af praksis omkring udviklende og inkluderende fællesskaber. Vi ved, at relationen til den enkelte elev er afgørende for elevens trivsel og udvikling, og derfor har vi et stort fokus på at opbygge og vedligeholde relationen til hvert enkelt elev. Det gør vi ved at: Anerkende, yde omsorg, stå fast, vise vi kan lide dem, være rummelige, nysgerrige og undersøgende.

Fleksibilitet er et nøgleord, hvilket betyder, at vi justerer rammerne, så den enkelte elev bedre kan lykkes i små og store fællesskaber.

Igennem Low arousal tilgangen viser vi eleverne, at vi er autentiske og troværdige.

 

Elevernes individuelle behov og evt. diagnoser omsættes til pædagogisk praksis.

Vi arbejder på, at alle elever indgår i større eller mindre børnefællesskaber, i individuelt tilpassede rammer.

Vi arbejder med den daglige struktur, hvor forudsigelighed og rutiner er det bærende. Den enkelte elev understøttes i bevægelsen hen imod at blive aktør i eget liv ud fra individuelle behov for forudsigelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed.

 

Elevernes individuelle interesser bringes i spil i undervisningen, således at motivationen ved at arbejde med det faglige indhold i undervisningen understøttes.

Hver elev har en kontaktvoksen.

Der holdes ugentlige elevsamtaler. Denne tætte kontakt danner grundlaget for indholdet i de aktuelle mål og handleplaner for eleven.