Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Specialafdelingen

På Firkløverskolen har vi et specialpædagogisk tilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder samt for elever med autisme og/eller ADHD. Vi har ca. 68 elever i tilbuddet. Eleverne er opdelt på aldersintegrerede hold hhv. 0.-3. årgang, 4.-6. årgang og 7.-9. årgang. Elever fra 0.-6. årgang går på Elkjær i Grønbjerg og eleverne fra 7.-9. årgang går på Søndermarken i Give

Afdelingsleder for Elkjær er Karina Plaugborg Hasselstrøm, kari0731@vejle.dk, tlf. 21 31 07 80.

Afdelingsleder for Søndermarken er Birgitte Dahl Skou, bdask@vejle.dk, tlf. 21 17 47 80.

Specialafdelingen er et tilbud, hvor vi fokuserer på at danne en god ramme om elevernes hele dagligdag i skolen. Der er fokus på at give både elevgruppen og den enkelte elev, hvad der særligt er brug for. Dette gælder både den personlige udvikling, dét at fungere i et socialt fællesskab og den faglige indlæring.

Vi fokuserer på at skabe et læringsmiljø, hvor eleverne trives og tager vare på hinanden. Målet er, at alle elever får optimale muligheder for at lære/blive så fagligt dygtige, som de kan og få gode forudsætninger til livet. Vi skaber rammerne for, at vore elever kan indgå i de fællesskaber, de er en del af, og at de kan respektere hinandens styrker og svagheder. Alle elever skal forlade skolen med en høj grad af selvværd.

Den enkelte elevs udvikling følges i et tæt samarbejde mellem elev, forældre, lærere/pædagoger og psykolog.
Hvor der er behov samarbejdes der med andre som f.eks. familieafdelingen og uddannelsesvejlederen. 

Det er tæt kontakt mellem elev, kontaktvoksen og familien. Kommunikationen mellem skole og hjem opleves af alle parter som anerkendende, åben og respektfuld.

Skole-hjem samarbejdet kan have en stor indflydelse på elevens udvikling og trivsel. Det har vi særligt fokus på ved at være tilgængelige i videst muligt omfang for at understøtte et konstruktivt og positivt samarbejde.

Gennem sociale og faglige arrangementer på skolen får forældrene et indblik i deres barns hverdag på skolen og medvirker til at fremme såvel elev- som forældrefællesskaber i klassen.

Ved nye elever er der et opstartsmøde sammen med elev og forældre før opstart, samt et møde efter 3-4 ugers skolegang.

Teamet er et professionelt læringsfællesskab, hvor skolehverdagen planlægges med udgangspunkt i den enkelte elevs behov.

Vores mål er, at alle elever er aktivt deltagende i alle læringssituationer med de læringsforudsætninger, de hver især har.

Vi følger den enkelte elevs læringsprogression nøje med henblik på evaluering og justering.

Vi bruger forskellige evalueringsmetoder og følger folkeskolelovens test og prøver.