Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Transport

Efter folkeskoleloven og bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen skal byrådet sørge for befordring af elever mellem distriktsskolen og hjemmet efter nogle nærmere fastsatte regler om afstande og trafikfarlige skoleveje.

Gratis befordring for elever der opfylder følgende afstandskriterier, kan køre gratis med bussen:

  • 0.-3. klasse = 2,5 km
  • 4.-6. klasse = 6,0 km
  • 7.-9. klasse = 7,0 km
  • 10. klasse   = 9,0 km

Hvis eleven bor udenfor skoledistriktet, gælder afstandskriterier i forhold til at køre gratis dog ikke.
Desuden kan elever, der har kortere skolevej end angivet her, køre gratis med skolebus, hvis skolevejen er klassificeret som en farlig skolevej.

Oversigt over farlige skolevejle https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/skole-uddannelse-og-ssp/skole-og-sfo/koersel-til-og-fra-skole-hvordan/trafikfarlige-skoleveje-i-vejle-kommune/

Kommunen har ingen forpligtigelse til at forestå eller finansiere befordring af elever, der har valgt anden skole end distriktsskolen, jf. § 1 stk. 5 i bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen.

Ved Firkløverskolen betales transporten til den afdeling dit barn er tilhørende ud fra jeres adresse. 

Skolens kontor kan hjælpe i forhold til vejledning og bestilling af buskort.

Hvert år i april/maj bliver der sendt besked ud via Aula til bestilling af buskort til kommende skoleår.