Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Udviklende fællesskaber

Fællesskab rykker er overskriften for den fælles strategiske retning for inklusion og specialtilbud i dagtilbud og skole i Vejle Kommune. Det er også et af de fire centrale temaer i vores Børne- og ungepolitik og et fundament for, hvad vi ønsker for kommunens børn og unge - nemlig at de alle oplever sig som ligeværdige og værdifulde deltagere i stærke og udviklende fællesskaber.


Strategien for udviklende fællesskaber er Uddannelse & Lærings svar på, hvordan vi på skoleområdet arbejder i den retning, som er beskrevet for hele børne- og ungeområdet.


Vi tager i strategien udgangspunkt i, at børn udvikler sig sammen med andre børn – derfor fokuserer vi på fællesskab frem for individ. Vi gør op med snævre normer for hvad der er rigtigt eller normalt2, hvad der er almindeligt, og hvad der er specielt og alt for skarpe opdelinger herimellem. Dette perspektiv stiller krav til, hvordan vi strukturerer og organiserer vores samlede skolevæsen, og er et omdrejningspunkt for alle områder i strategien.
Børn og unge er forskellige og har derfor forskellige behov. Der er børn og unge, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen i perioder af deres skoletid. Der er børn og unge, der har behov for specialpædagogisk bistand. Med strategien anerkender vi, at forskellige behov kan tilgodeses i forskellige former for skoletilbud, og samtidig lægger vi op til nye fællesskabsformer og samarbejder mellem almen- og specialtilbud, hvor der er mulighed for at få lige den rette mængde hjælp – ikke for lidt og ikke for meget3. Det fordrer fleksibilitet, tæt samarbejde og et dynamisk syn på børn og unges udvikling og læring.


For kontinuerligt at udvikle vores pædagogiske praksis arbejder vi helhedsorienteret og i professionelle læringsfællesskaber. Tværfagligt samarbejde er en forudsætning for at vi lykkes med at skabe de bedst mulige udviklingsbetingelser for alle børn og unge.


Vi sætter med strategien også streg under vigtigheden af det gode og ligeværdige forældresamarbejde. Når fællesskab rykker, sker det i høj grad også med forældre som medspillere og aktive samarbejdspartnere.
I Vejle Kommune står vi på et godt og solidt fundament for i de kommende år at sætte endnu mere fokus på stærke og udviklende fællesskaber for alle børn og unge. Det er vores afsæt for implementering af denne strategi og for fastholdelse af den strategiske retning for skoler i Vejle Kommune.


Med venlig hilsen


Ulla Riisbjerg Thomsen
Chef for Uddannelse & Læring


1 Fælleskab rykker – en fælles strategisk retning for inklusion og specialtilbud i dagtilbud og skole i Vejle Kommune. bilag
2 Hanne Warming
3 Helle Kjærgaard

Dokumenter