Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forældremøder

Formål:

Forældremøder skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for den faglige, sociale og trivselsmæssige udvikling i klassen.

 

Mål:

 • Forældremøder sikrer et godt samarbejde mellem skole og forældre omkring klassen.
 • Forældremøder sikrer inddragelse af forældrene i drøftelse og løsning af faglige og trivselsmæssige udfordringer i klassen.
 • Forældremøder sikrer, at forældrene kender de overordnede planer for de faglige og sociale aktiviteter, der skal iværksættes i klassen.
 • Forældremøder medvirker til at skabe et godt forældrefællesskab omkring klassen.

 

Skolens ansvar:

Skolen:

 • afvikler regelmæssigt forældremøder samt ekstraordinære møder efter behov.
 • sørger for, at der på møderne er plads til såvel information som dialog med og mellem forældrene.
 • sørger for, at inddrage klassens forældreråd i planlægning og gennemførelse af forældremøder.
 • indkalder i god tid til forældremøder og på tidspunkter, hvor forældrene har mulighed for at deltage.
 • tilstræber at større forældrearrangementer på afdelingerne ikke ligger samtidig.

 

Forældrenes ansvar:

Forældrene:

 • bestræber sig på at deltage i forældremøderne.
 • bestræber sig på at bidrage konstruktivt på forældremøderne, så klassens faglige og trivselsmæssige udvikling sikres.
 • i forældrerådet deltager i planlægning og gennemførelse af forældremøder.