Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

IT i undervisningen

På Firkløverskolen arbejdes der både analogt og digitalt. Vi anvender traditionelle undervisningsmaterialer, og vi benytter os af digitale medier og undervisningsforløb.

Vejle Kommune anvender læringsplatformen Minuddannelse.dk, som er under implementering på alle årgange. Dette giver skolen en mulighed for at tilrettelægge undervisningen mere fleksibelt og give gode muligheder for differentiering.

Når vi arbejder digitalt skal IT bidrage til at udfordre eleverne og lade dem indgå i skabende læringsprocesser, samt etablere forbindelser til andre fag og praksisområder.

For at vi kan komme videre med ovenstående har Firkløverskolen en række tiltag:

For elever fra 0.-3. klasse 

Eleverne har ikke deres egen device, men der er chromebook på afdelingerne, der gør det muligt at bringe chromebooks ind i undervisningen, hvor det giver værdi for undervisningen.

For elever fra 4.-6. klasse

Der er indkøbt chromebooks, som eleverne kan få udleveret som deres personlige device fra skolen. Firkløverskolen tilstræber at alle elever i klassen har ens device, da de således kan dygtiggøre sig ved at supportere hinanden.

Devicen skal afleveres op til sommerferien i 6. klasse, det vil her også være muligt at frikøbe devicen så den bliver jeres ejendom og dit barn kan fortsætte med at anvende den fremover.

Skulle dit barn allerede have en computer eller chromebook, og ønsker at benytte denne i skolen, så er dette også en mulighed. Skolen har sikret den fornødne infrastruktur ift. netadgang og muligheder for opladning.

Der er en forventning om, at devicen medbringes hver dag, opladet og i øvrigt betragtes som en naturlig del af skoletasken på lige fod med andet undervisningsmateriale og udstyr.

For elever i 7.-9. klasse

Det overordnede princip er at eleverne medbringer deres egen device, også kaldet BOYD (Bring your own device).

Har eleverne ikke mulighed for at medbring egen device, vil det være muligt at låne af skolen.

Der er en forventning om, at devicen medbringes hver dag, opladet og i øvrigt betragtes som en naturlig del af skoletasken på lige fod med andet undervisningsmateriale og udstyr.

Ved lån af device

For at dit barn kan låne en device til personligt brug, skal I som forældre/værge underskrive en erklæring om, at I indvilliger i udlånet, og er bekendt med forsikringsansvaret.

Hvad med forsikring?

Hvad enten dit barn låner en device af skolen eller medbringer sin egen, så er det et personligt forsikringsansvar.