Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Fravær og fri

Alle kan blive syge, alle skal til tandlægen en gang i mellem eller være fraværende på andre måde. Uanset årsagen, er det meget vigtigt, at de rette personer for det at vide, når en elev ikke er i skole. Læs derfor nedenstående vejledning grundigt igennem. I Horsens kommune er der generelt fokus på elevernes fravær, så det er meget vigtigt, at du/I sørger for at skrive i kontaktbøgerne, så dit/jeres barns fravær kan blive registreret korrekt.

Sygdom

Hvis dit barn er sygt og derfor ikke kommer i skole, skal du sørge for at skrive til elevens lærere hurtigst muligt - det er også muligt at melde dit barn syg i Aula, dog skal lærerne også have besked. Du kan skrive til alle barnets lærere ved at skrive barnets årgang f.eks. 3. årgang. 

Læge-, tandlægebesøg eller anden kortere fritagelse

Skal dit barn til tandlægen, læge eller fritages til andet i kortere tid skal der også gives besked til elevens lærere i kontaktbogen i intra.

Ferietilladelse

Vi håber fra skolens side, at eleverne kan afholde deres ferie i skolens ferie.

Når elever flere gange tager på ferie i skoleugerne, kan det være til skade for eleven. Vi har dog også forståelse for, at der kan være specielle tilfælde, hvor det er nødvendigt.

Hvis du som forældre vælger at tage dit barn med på ferie, er det samtidig dit ansvar at sørge for, at barnet fagligt kan glide ind i klassen igen.

Det betyder, at der kan være noget arbejde, der skal laves på ferien eller når ferien er slut. Hvis læreren på forhånd ved, hvad klassen skal arbejde med, kan eleven få dette med på ferie. 

Hvis dit barn skal have fri udenfor skoleferierne, så spørg klasse- eller kontaktlæreren.

Tilladelse op til 2 skoledage gives af kontaktlærerne.

Ved fritagelse på mere end 2 skoledage, skal der laves aftale med afdelingsleder for elevens afdeling.

Hvis eleven i forvejen har meget fravær er det ikke sikkert skolen kan give lovligt fravær og fraværet vil derfor blive noteret som ulovlig forsømmelse.

Ulovlig forsømmelse bliver meldt ind centralt til skoleforvaltningen og bliver registreret på eleven.

Hvis der er gentagne ulovlige forsømmelser, bliver familien kontaktet med henblik på et møde på skolen.

En konsekvens af gentagne ulovlige forsømmelser er også, at skolen kontakter de sociale myndigheder - skolen laver en underretning. 

De kommunale myndigheder kan i grove tilfælde trække familien i børnefamilietilskuddet.