Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Underretning til hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen, herunder elevplanen

Formål:

Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen herunder elevplanerne skal sikre, at forældrene:

 • får en løbende og fyldestgørende orientering, om elevens faglige og trivselsmæssige udvikling.
 • får et grundlag for at bidrage til elevens læring og trivsel.

 

Mål:

 • Underretningen er præcis, og tilpasset forældrenes forskellige forudsætninger.
 • Underretningen hjælper skolen og forældrene til, sammen og rettidigt at forebygge og løse faglige og trivselsmæssige vanskeligheder.

 

 • Elevplanen er en del af underretning til hjemmet, om elevens udbytte af undervisningen. Den giver forældrene og eleven et billede af elevens trivsel og faglige udbytte.
 • Elevplanen er med til at sikre, at alle elever udfordres i forhold til deres niveau.
 • Elevplanen danner grundlag for skole-hjemsamtalen og indeholder aftaler mellem skolen og forældrene.

 

Skolens ansvar:

Skolen:

 • giver forældrene en fyldestgørende viden om elevens udvikling i fagene.
 • giver forældrene viden om, hvordan de i hjemmet kan støtte elevens læring.
 • opdaterer løbende elevplanen.
 • giver i elevplanen et fyldestgørende billede af den enkelte elevs trivsel og faglige udbytte samt af de konkrete mål, der sættes for elevens udvikling.
 • arbejder på, at indholdet i elevplanen bygger på samtaler med eleven.
 • tager hensyn til forældrenes forskellige forudsætninger i sin orientering om elevens udbytte af undervisning.
 • udleverer elevplanen i så god tid, at forældrene kan bruge det som forberedelse til skole-hjemsamtalerne.
 • sørger for opdatering af elevplanen efter samtalen i forhold til mål og aftaler.

 

Forældrenes ansvar:

Forældrene:

 • har en løbende dialog med deres barn om aftalte mål og udbytte af undervisningen.
 • følger op på indgåede aftaler om, hvordan de skal støtte deres barns læring.
 • holder sig orienteret om indholdet i elevplanen.