Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skoleudviklingssamtale skoleåret 23-24

Skoleudviklingssamtale 2022-2023 

Formål med samtalen

Hvert år gennemføres en årlige skoleudviklingssamtale om skolens kvalitetsdata og opfølgning på skolens handleplan for kvalitet.

Samtalen gennemføres med deltagelse af skolens ledelsesteam, chefen for Uddannelse & Læring Ulla Riisbjerg Thomsen og leder for Pædagogik og Læring Søren Klindt.

Den fælles ramme for samtalen er Vejle Kommunes vision, Børne Ungepolitikken og den årlige kommuneredegørelse.

Handleplan for kvalitet, og den årlige udarbejdede skoleplan, er skolens strategiske værktøjer, der tilsammen peger retning, formulerer samarbejdsstrukturer og beskriver indsatser.

Hvor finder vi vores data?

 • Data fra nationale test, nationale overgangstest, afgangskarakterer
 • Data fra trivselsmålinger for både elever og personale
 • Data fra elev exit målinger
 • Data fra sygefraværsstatistik
 • Data fra opgaveoversigter
 • Data fra de økonomiske nøgletal
 • Observationer og samtaler
 • Etc.

 

Skolens resultater i dansk og matematik

Firkløverskolen præsterer og løfter vores elever som forventet.

Fra skoleåret 2022/23 er de ”nationale test” ændret, så der i en overgangsperiode testes ved hjælp af de ”nationale overgangstest”. Disse tages i modsætning til tidligere først på skoleåret, dette sker for at få et samlet billede af, hvilke temaer der med fordel kan rettes særligt fokus mod resten af skoleåret.

De nationale overgangstest er obligatoriske i dansk og matematik, dog ikke på alle klassetrin, og tester på 2 områder i dansk: læsning – afkodning og læsning – tekst- og sprogforståelse. I matematik testes inden for områderne Tal og algebra, måling, geometri, statistik og sandsynlighed.

På Firkløverskolen viser resultaterne således:

 • Læsning – afkodning: Placerer vi os som landsgennemsnittet.
 • Læsning – tekst – og sprogforståelse: Her placerer vi os under landsgennemsnittet.
 • Matematik: Placerer vi os som landsgennemsnittet. Der er dog en tendens til, at vi har for få elever, som placerer sig helt i toppen af skalaen.

Generelt er tallene omkring Firkløverskolen sådan, at tager vi de socioøkonomiske faktorer for skolen i betragtning, løftes elevere som forventet.

Målsætninger og prioriteringer i skoleåret 23/24

Firkløverskolen har i skoleåret 22/23 været igennem en reorganisering af ledelsen, samt ansættelse af såvel ny skoleleder som viceskoleleder. Reorganiseringen har haft fokus på synlig og tilgængelig ledelse på skolens fire afdelinger.

Firkløverskolens målsætninger og prioriteringer vil i skoleåret 23/34 have fokus på strukturelle og organisatoriske forandringer, der alle gerne skal give positivt afkast for elevernes læring og trivsel.

Et særligt fokus vil der være på elevstøtten og videreudvikling af de arbejdsgange og rammer, der støtter elever med særlige behov.

I skoleåret 23/24 er der således særligt fokus på nedenstående kvalitetsfremmende områder:

 • Fortsat implementering af den kommunale strategi: ”Strategi for udviklende fællesskaber”. Herunder et øget fokus på lokal organisering af Pædagogisk Læringscenter (PLC)/Adfærd-Kontakt-Trivsel (AKT). Vi ønsker lokalt større sammenhæng med den kommunale rammebeskrivelse for PLC, samt de kommunale muligheder der gives i Tværfagligt Center for Børn og Unge og i kompetencecentrene.
 • Udvikling af PLC til en mere fleksibel og dynamisk organisering af skolens vejledere og ressourcepersoner, der som en central del af skolens kapacitetsopbygning arbejder for at styrke elevernes læring og trivsel.
 • ”Videre med professionelle læringsfælleskaber – styrket kvalitet i praksis”. Vi har fortsat fokus på didaktik.
 • Fraværet og det heraf følgende vikarbehov. I forlængelse heraf hvordan vi håndterer vikarbehovet så det sker med mest muligt kvalitet i undervisningen.