Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forældrenes inddragelse i deres barns læring og trivsel

Formål:

Forældres deltagelse i deres barns læring og trivsel skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og trivselsmæssige udvikling.

 

Mål:

 • Alle forældres ressourcer udnyttes så godt som muligt til gavn for elevernes trivsel og læring.
 • Alle forældre er bevidste om, at deres engagement i deres barns skolegang er afgørende for barnets læring og trivsel.
 • Sociale og faglige arrangementer på skolen giver forældrene et indblik i deres barns hverdag på skolen og medvirker til at fremme såvel elev- som forældrefællesskaber i klassen.

 

Skolens ansvar:

Skolen:

 • tilstræber at planlægge undervisningen, så forældrenes involvering i deres barns læring i så høj grad som muligt bidrager til barnets faglige, sociale og trivselsmæssige udvikling.
 • arbejder for, at forældrene bliver bevidste om, at deres involvering i deres barns skolegang er afgørende for barnets læring og trivsel.
 • arbejder for, at forældrene ved, hvordan de kan støtte deres barns læring bl.a. ved aktiviteter uden for skoletiden.
 • arbejder for, at en gruppe af forældre i hver årgang/klasse/stamhold danner et forældreråd. Forældrerådet inddrages i planlægning og gennemførelse af forældremøder samt tage initiativ til sociale arrangementer i klassen.
 • tilstræber at planlægge sociale og faglige arrangementer, så flest mulige forældre kan deltage.

 

Forældrenes ansvar:

Forældrene:

 • understøtter deres barns læring.
 • sørger for, at deres barn møder undervisningsparat i skolen. Herunder signalerer, at skolen er vigtig, samt at barnet er velforberedt og respekterer skolens ordensregler og normer for god adfærd.
 • deltager i de faglige og sociale arrangementer på skolen.
 • arbejder for et stærkt forældrefællesskab, så alle elevers læring og trivsel højnes.