Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Vision og Mission

VISION

Firkløverskolen danner mennesker, der mestrer liv og læring.

På skolen ønsker vi til stadighed at udvikle os for, at eleverne bliver så dygtige, som de kan.

Vi ønsker at skabe ansvarlige, nysgerrige og undrende elever, som udvikler sig som engagerede og livsduelige mennesker, der mestrer livet alene og i fællesskaber.

Begrebsforståelse for LÆRING

Vi ser læring som en proces, hvor vi sammen bidrager til at skabe rum og rammer for lærende, inkluderende fællesskaber, som vægter grundlæggende færdigheder, viden, sociale kompetencer og dannelse. Læringen sker i den enkelte elev og giver bedst resultat i fællesskab og samarbejde med andre. Læring er omdrejningspunktet, og eleverne mødes med tilpas høje forventninger og har ejerskab til egen læring.

Vi har fokus på elevernes ejerskab til egen læring, hvor eleverne er aktive i læreprocessen, får løbende feedback og kender næste skridt. Eleverne reflekterer alene og sammen med andre over, hvad de lærer, hvorfor de lærer det valgte stof, hvordan de lærer bedst og hvornår de har lært det givne stof.

Vi er hele tiden nysgerrige på praksis for at forbedre læring, trivsel og dannelse. Der arbejdes datainformeret og med læring på elev, lærer/pædagog og ledelsesniveau.

MISSION

Firkløverskolen er en attraktiv skole, hvor elever og voksne trives, og hvor elevernes læring og progression er fundamentet.

Skolen bygger på elevernes mod på og lyst til læring.

Det betyder, at:

  • her er det dejligt at lære og være
  • her er der forpligtende fællesskaber
  • her mødes alle med en anerkendende tilgang
  • her mødes eleverne med positive og tilpas høje forventninger

Både voksne og elever har fælles ansvar for, at alle oplever en positiv skolehverdag og et stimulerende læringsmiljø.