Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skole-hjemsamtaler

Formål:

Skole-hjemsamtaler skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale, dannelses- og trivselsmæssige udvikling.

 

Mål:

 • Skole-hjemsamtaler giver forældrene et fyldestgørende billede af barnets faglige udbytte og trivsel og er med til at sikre, at faglige og trivselsmæssige vanskeligheder opdages i tide.
 • Skole-hjemsamtaler er med til at sikre samarbejde og dialog om at eleven udfordres i forhold til dets potentiale, gennem fastsættelse af individuelle faglige og sociale mål.
 • Skole-hjemsamtaler sikrer konkrete aftaler mellem skolen og forældrene om, hvordan forældrene kan støtte deres barn i at nå de faglige og sociale mål.
 • Skole-hjemsamtaler understøttes af elevplanen samt anden form for skriftligt materiale.

 

Skolens ansvar:

Skolen:

 • indkalder til skole-hjemsamtalerne i god tid og samtalerne skal afholdes, så alle forældre har mulighed for at deltage.
 • udsender elevplanerne i god tid, så forældrene kan bruge dem som forberedelse til skole-hjemsamtalen.
 • indkalder regelmæssigt til skole-hjemsamtaler.
 • vurderer løbende, om der er brug for ekstra skole-hjemsamtaler for en elev.
 • giver forældrene viden om, hvordan de i hjemmet kan støtte deres barns læring.
 • tilstræber, at forældrene får viden om elevens udvikling i fagene.

 

Forældrenes ansvar:

Forældrene:

 • forbereder sig til skole-hjemsamtalen ved at gennemgå elevplanen sammen med deres barn.
 • tilstræber, at mindst én forælder deltager i skole-hjemsamtalen
 • vurderer løbende, om der er brug for ekstra skole-hjemsamtaler.