Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Undervisningsmiljøundersøgelse 2023

På Firkløverskolen ønsker vi at følge elevernes undervisningsmiljø tæt, så vi hele tiden kan optimere på de muligheder, der er for elevernes trivsel og læring. I foråret 2023 gennemførtes den årlige trivselsundersøgelse, og i december 2023 gennemførte vi en kortlægning af de fysiske og æstetiske rammer på skolens fire afdelinger.
I undersøgelsen af de fysiske og æstetiske rammer, bad vi klasserne i samspil med deres voksne vurdere på såvel fællesarealer som klasselokalerne. De områder vi bad dem vurdere var:
•    Lysforholdene
•    Lyd og støj
•    Indretning
•    Møbler
•    Rengøring og orden
•    Vedligeholdelse
•    Udsmykning


På den anden side af nytåret arbejder vi videre med udarbejdelse af handleplan, for det vi har identificeret og kortlagt, men overordnet set skal vi have opmærksomhed på Lyd og støj på alle vores afdelinger. Vi skal have fokus på vedligeholdelse på afdelingerne Søndermarken og Givskud, og så skal vi ikke mindst have fokus på møbler, orden og udsmykning på Søndermarken.
 

Heldigvis har vi i indeværende år i forvejen fokus på vores ungemiljø på Søndermarken, så indsatserne er så småt i gang. Der er allerede etableret et mere æstetisk og ungevenligt opholdsområde i ankomstområdet på Søndermarken, ligesom der er etableret et udemiljø med hængekøjer, basketball bane og udehøjtalere.
 

Resultaterne af trivselsundersøgelsen er desværre faldende fra 2021 til 2022. Særligt er det området støtte og inspiration vi skal se på løsningsforslag til.
Som nævnt, så arbejdes der i januar 2024 videre med undervisningsmiljøvurderingen ud fra følgende fire faser:
•    Identifikation og kortlægning
•    Beskrivelse og vurdering
•    Handlingsplan
•    Retningslinjer for opfølgning