Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Mål- og indholdsbeskrivelse

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes egne mål- og indholdsbeskrivelser.

Mål og indhold er beskrevet i en række fokusområder, som skitserer de fælles værdier og mål for skolefritidspædagogikken i Vejle Kommune. De enkelte skoler udarbejder lokale mål- og indholdsbeskrivelser, hvor de uddyber fokusområderne med konkrete handleanvisninger, så det er tydeligt, hvad man kan forvente af SFO-tilbuddet på den enkelte skole. Skolebestyrelsen kan evt. vedtage at tilføje et eller flere lokale fokusområder til den kommunale mål- og indholdsbeskrivelse for SFO.

Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse danner grundlag for SFO-indsatsen i Vejle Kommune. Mål- og indholdsbeskrivelsen tager direkte afsæt i de 6 principper for skolen i bevægelse, som afspejles i 9 fokusområder.

En skole i Vejle Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel (SFO/skolefritidsordning), som samarbejder om børnenes læring og udvikling. I SFO'en skaber pædagogisk uddannet personale rammer for børnenes fritidsaktiviteter, fællesskab, leg og læring. Børns fritid har stor betydning for deres trivsel, dannelse, udvikling og læring. De fleste børn tilbringer en stor del af deres fritid i folkeskolernes SFO, og i Vejle Kommune lægger vi derfor vægt på at give børnene et godt og indholdsrigt tilbud. Det indebærer, at vi forholder os til den pædagogiske kontekst, som børnene er i, samt sætter mål for vores arbejde med børnene. Dette gør vi i kommunens mål og indholdsbeskrivelse for SFO.

I vedhæftede kan du læse mere om mål - og indholdsbeskrivelsen for SFO'en i Vejle Kommune.

Dokumenter